OSR

Oddělení spolehlivosti a rizik (OSR) vzniklo v roce 2004 na fakultě Mechatroniky a mezioborových inženýrských studií při Technické univerzitě v Liberci. Od svého vzniku se zabývá výzkumem a praktickou aplikací poznatků v průmyslu v oblasti spolehlivosti, bezpečnosti, rizika (environmentálního, bezpečnostního i ekonomického) a plánování údržby. Své teoretické poznatky používají členové OSR s úspěchem při řešení výzkumných projektů, průmyslových zakázek a své teoretické i praktické zkušenosti dále předávají studentům v rámci předmětu Řízení jakosti a spolehlivosti a při vedení studentských prací.